Vereniging

Welkom op de website van HSV de Forel

Onze vereniging beheert het viswater DE GEUL vanaf Epen via Mechelen tot Gulpen in het mooie Zuid-Limburg.
Dit gebied staat bekend als het GEULDAL. Onze vereniging was in eerste instantie alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. Tegenwoordig bestaat de ook mogelijkheid om lid te worden voor sportvissers die buiten deze gemeente wonen.

MOMENTEEL ZIJN ER 0 PLAATSEN BESCHIKBAAR

update april 2016

 

 Facebook 

 
Alle hengelsportverenigingen in het stroomgebied van de Geul werken samen in de Stichting Visstandbeheercommissie (VBC) Geul & Zijbeken, waarin ook waterbeheerder Waterschap Roer & Overmaas en natuurbeheerders van het Geuldal zijn vertegenwoordigd. In dit samenwerkingsverband worden onder andere de voorwaarden voor de hengelsport bepaald, die moeten passen binnen de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.

Als vereniging hebben we een aantal verplichtingen, een belangrijke daarvan is de uitzet van BEEKFOREL. Dit doen we in eigen beheer, d.w.z. dat de leden een zaterdagochtend hiermee behulpzaam zijn. Door verbeterde omstandigheden paait de BEEKFOREL de laatste jaren in het stroomgebied van de Geul en wordt het visbestand alleen nog ondersteund door uitzet van BEEKFOREL jonger dan één jaar. Daarnaast is natuurlijk onderhoud, veldwerk en onderzoek nodig, zoals naar de eigen aankweek van de BEEKFOREL in de Geul. Hiermee monitoren we, in samenwerking met de VBC Geul & Zijbeken, of de BEEKFOREL zijn natuurlijk bestaan kan handhaven.

Voor seizoensaanvang vindt ieder jaar de jaarvergadering van de vereniging plaats. Deze vindt plaats in Café de Paardestal, Hoofdstraat 57 in Mechelen.

Op de GEUL wordt veelal gevist met de VLIEGHENGEL, maar men kan ook gewoon SPINVISSEN. Men mag alleen vissen met KUNSTAAS voorzien van een enkele haak zonder weerhaak (zodat de BEEKFOREL beschermd wordt tegen verwondingen).

Op de GEUL mag gevist worden vanaf 1 APRIL tot 1 OKTOBER van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

Voor het vissen op de GEUL zijn de volgende documenten nodig: VISPAS + Bijlage vispas (jaar van uitgifte) lidmaatschap HSV de Forel Mechelen/Wittem. Zonder deze 2 documenten is men in overtreding conform de Visserijwet 1963.

Verdere bepalingen

Toegestaan aas: uitsluitend kunstaas (kunstvlieg, spinner, lepel, plug of shad), voorzien van één enkele haak zonder of met platgedrukte weerhaak. Alle andere aassoorten, nabootsingen van worm en toevoeging van geur- of smaakstoffen zijn niet toegestaan.

Catch & release: voor alle vissoorten geldt een meeneemverbod, elke gevangen vis dient direct en zorgvuldig in de Geul te worden teruggezet.

VBC Geulpas: de blauwe VBC Geulpas dient tijdens het vissen altijd zichtbaar te worden gedragen.

Vangstregistratie: om het inzicht in de visstand te verbeteren, heeft de VBC Geul & Zijbeken een eigen website voor hengelvangstregistratie. Deelname is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. De vangsten kunnen worden bijgehouden op www.vr-geul.nl, een beknopte handleiding vind je hier. Alle gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

Bij handelingen in strijd met deze bepalingen wordt ingevolge een arrest met betrekking tot de Visserijwet d.d. 2 mei 1967 nummer NJ425 geacht de vergunning niet te zijn verleend c.q.de vergunning als ongeldig te beschouwen.

Bij constatering van onregelmatigheden door derden aan of bij de GEUL op het gebied van de sportvisserij en/of milieu gelieve onderstaande instanties te waarschuwen:

POLITIE: 0900-8844

MELDPUNT WATER: 0800-0341

GROENE BRIGADE: 043-3617070